Coachend Werken

Coachend Werken, de basis

Termen als gezinsgericht en cliëntgericht werken zijn niet meer weg te denken uit de geboortezorg. Hoe geef jij als zorgverlener of organisatie hier invulling aan? De mogelijkheid om aan informatie te komen heeft een vlucht genomen; iedereen heeft toegang tot het internet, met zijn oneindige mogelijkheden. Tenslotte zien we dat in de huidige tijd de lat voor het leven hoog ligt, men streeft naar perfectie en controle.

Dit alles vraagt een andere manier van benaderen en werken met je cliënt. Door meer begeleidend en coachend te werken, sluit je als zorgverlener hierbij aan.

 

In de training Coachend Werken, de basis leer je hoe je je kunt afstemmen op je cliënt en haar gezin. Je krijgt gedurende twee dagen uitleg door middel van theoretische kennis en demonstraties door de trainers. Je gaat ook zelf aan de slag.  Hierbij werk je met situaties die voor jou op dat moment actueel zijn. Dit maakt deze training persoonlijk en interactief. Je ervaart zo zelf wat het effect is van de aangereikte theorie. Onze ervaring is dat hierdoor de opgedane kennis niet alleen maar een weten is, maar dat die onderdeel van jezelf wordt waardoor je dit meteen kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Basis coaching vaardigheden
 • Luisteren en vragen stellen
 • Stil luisteren
 • Kennismaking met diverse communicatiestijlen
 • De verschillende toestanden van contact
 • Helpen hanteren van een teleurstelling
 • Omgaan met verdriet
 • Ondersteuning bieden bij een ‘life-event’
 • Bouwen aan zelfvertrouwen

 

Na het volgen van de training Coachend Werken, de basis zal je merken dat:

 • Je cliënt zich door jou optimaal gezien en gehoord voelt
 • Het contact tussen jou en je cliënt zich verdiept
 • De informatie die je geeft, ook daadwerkelijk binnenkomt.
 • Je voorwaarden kunt scheppen om je cliënt te helpen bij het verwerken van gevoelens van teleurstelling en verdriet.
 • Je niet meer in de valkuil stapt waarbij jij bedenkt wat goed is voor jouw cliënt
 • Je cliënt toenemend vertrouwen krijgt in eigen wijsheid en kunnen
 • Je minder werkzorgen mee naar huis neemt
 • Je met dezelfde inspanning meer resultaat in je werk boekt
 • Je met meer plezier en voldoening werkt

 

Praktische informatie:

Intensieve, praktische training van twee dagen
Na afloop ontvang je een digitale hand-out
Minimaal aantal deelnemers: 8
Data en dagdelen in overleg
Kosten € 397,- (excl. BTW) pp
Deze training kan op locatie gegeven worden

Voor zorginstellingen maken wij graag een offerte op maat